3/03/2019

ประกันภัยรถยนต์ที่ทำแล้วคุ้มค่า

Posted by SEO Pro on 23:21 | No comments

           เมื่อมีรถยนต์แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รู้ว่าเป็นผู้ที่รักรถมากน้อยเพียงใดนั้น  มักมีการทำ ประกันรถ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากข้อหนึ่งอยู่ในนั้น  เพราะการทำประกันรถยนต์มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายประการ เช่น การเลือกบริษัท  เลือกประเภทของการประกันภัย  เป็นต้น   ทั้งยังเป็นการทำตามให้ถูกต้องตาม พรบ. รถยนต์  ที่มีให้ท่านได้เลือกสรรอย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ในการเลือกประกันภัยนั้นควรดูที่ความมั่นคงและเงินทุนของบริษัทเป็นหลัก  และเลือกที่เราชอบใจในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ  การต่อประกันรถยนต์  โดยเปรียบเทียบประกันรถยนต์ ชั้น1 จากที่ต่างๆด้วย  เพื่อจะได้ตอบโจทย์การทำประกันคุ้มครองรถยนต์โดยสมบูรณ์

        การ  ทำประกันรถ  ก็คือการที่เราจะทำความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของคุณ  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คุณต้องสูญเสียจำนวนเงินในการซ่อมรถและใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในคราวละมากๆ  ด้วยการเลือกทำประกันชั้นดีกับบริษัทประกันภัยชั้นดีที่คุณพอใจด้วยการ เปรียบเทียบ ราคา ประกัน รถยนต์ จากหลายแห่งแล้วคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองเพื่อให้ตรงใจมากที่สุดทั้งด้านการทำประกันและการเคลมประกันอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้รถของคุณมีสภาพการใช้งานที่พร้อมที่สุดและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อกิจธุระที่นัดหมายไว้จะได้ไม่เสียเรื่อง
       การเลือกทำประกันภัยรถยนต์ควรเลือก  ประกันชั้น 1  เพราะคุณอาจไม่ต้องเสียเงินแม้สักบาทเดียว  ทำให้มีความคุ้มค่ามากสำหรับการทำประกัน  ซึ่งราคาการทำประกันรถนั้นอาจจะมากหน่อย แต่ความคุ้มครองก็คุ้มค่าสุดๆเช่นกัน และยังสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายแบบโดยมีการคุ้มครองหากประสบอุบัติเหตุ  ดังต่อไปนี้
       รถยนต์เสียหายแบบไม่มีคู่กรณี    มีรูปแบบของการทำประกันโดยที่บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้ง
      รถยนต์เสียหายแบบมีคู่กรณี   มีรูปแบบของการทำประกันโดยที่บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
    กระจกรถยนต์เสียหาย  มีรูปแบบของการทำประกันโดยที่บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนเกิดเหตุ
    อำนวยความสะดวกในการยกรถตลอด 24 ชั่วโมง    มีรูปแบบของการทำประกันโดยที่บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
       เห็นหรือไม่ว่าจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 จะมีความคุ้มครองที่คุ้มค่า  เหมาะสมสำหรับการประกันภัยรถยนต์อย่างยิ่ง  ซึ่งไม่ว่าจะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในด้านใดก็มีข้อดีมากยิ่งกว่า  ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจหากจะต้อง ต่อประกันรถ  กับที่ใดสักแห่งให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดก็อย่าลืมเลือกการทำประกันภัยชั้น 1 เพื่อความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย  ซึ่งจะทำไม่ต้องใช้เงินมากในการบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

       ประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มค่าก็คือการที่ทำให้รถยนต์ของเรานั้นได้รับการดูแลอย่างดี  โดยผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมรถโดยผู้เชี่ยวชาญแถมยังไม่ต้องใช้เงินสักบาท  หากคุณเลือกต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วยการเปรียบเทียบประกันรถยนต์  ชั้น 1   จากหลายๆที่แล้วนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลแล้วเลือกใช้ประกันรถยนต์จากบริษัทที่ทีความคุ้มค่ามากที่สุดในด้านการให้ความคุ้มครองรวมไปถึงการเคลม  โดยที่รถนั้นได้รับการซ่อมอย่างรวดเร็วว่องไว  หรือมีการให้รถของบบริษัทมาใช้ก่อนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถในการใช้รถได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ  และเพื่อให้ธุรกิจที่ทำอยู่ดำเนินต่อไปได้อย่างดี 

0 comments:

Post a comment