3/04/2019

ก่อนจะทำประกันภัยการเดินทาง มารู้จักกับประเภทของประกันภัยกันก่อนดีกว่า


หากพูดถึงเรื่องของการเดินทางนั้นแน่นอนว่าไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือเดินทางแค่ภายในประเทศนั้น เราก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาท เพราะมันอาจจะทำให้เราหมดสนุกกับการเดินทางนั้นๆ นอกเหนือไปจากนั้นคือเราอาจจะได้รับบาดเจ็บขึ้นมาก็ได้ ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนอย่างไรก็ไม่คุ้มกับการที่ต้องมาเสี่ยง ฉะนั้นการเลือกทำ ประกันภัย การเดินทางก่อนที่เราจะเดินทางนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยๆ ก็ช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับเรานั่นเอง ฉะนั้นในวันนี้สำหรับใครก็ตามที่ยังสงสัยว่ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีกี่ประเภทหรือกี่รูปแบบนั้นก็อาจจะมีความกระจ่างใสขึ้นมาทันทีก็ได้ เพราะว่าเรานั้นได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของประกันการเดินทางมาฝากทุกคนกันว่ามันมีกี่ประเภท แล้วลักษณะของประกันแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรเราก็ได้รวบรวมมาให้ด้วย
1.       ประกันภัยการเดินทางแบบปกติ (Travel Accident Insurance หรือ TA) โดยประกันภัยประเภทนี้นั้นเป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองระดับพื้นฐานต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ก็จะให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
-          คุ้มครองในค่ารักษาพยาบาล
-          การชดเชยในกรณีเสียชีวิต
-          ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ
-          อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ทั้งนี้ก็จะมีข้อยกเว้นทั่วไปของ ประกันการเดินทาง ด้วย ยกตัวอย่างเช่น
-          จะไม่คุ้มครองในขณะที่เดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว
-          ไม่คุ้มครองขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
-          การกระทำที่เกิดขเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนฝ
-          การก่ออาชญากรรม
-          การทะเลาะวิวาท
-          การฆ่าตัวตาย
-          การแท้งบุตร
-          การผ่าตัดที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์
ซึ่งการประกันภัยการเดินทางในรูปแบบปกตินี้จะสามารถพบได้ทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาของเด็กๆ หรือเมื่อเดินทางไปกับบริษัทรถทัวร์ โดยวงเงินการคุ้มครองสูงสุดที่จะได้รับในกรณีเสียชีวิตนั้นก็มีตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 2,000,000 บาท และจะลดหลั่นลงมาในกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ และสำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้นจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงแต่ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินคุ้มครอง และโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 10% ของทุน ประกันภัย การเสียชีวิต และเนื่องจากประกันภัยประเภทการเดินทางแบบปกตินี้จะให้ความคุ้มครองเพียงแค่พื้นฐาน ฉะนั้นจึงเหมาะสมกับการเดินทางภายในประเทศมากกว่าที่จะเดินทางออกนอกประเทศนั่นเอง
2.       ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (comprehensive travel accident insurance หรือ CTA) แน่นอนว่ารูปแบบประกันภัยนี้นั้นจะใช้สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความคุ้มครองให้มีความหลากหลายมากกว่าประกันการเดินทางแบบปกติ โดยกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้จะคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ในการชดเชยด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
-          ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-          การชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
-          การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางนั้น
-          ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
-          การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันในการเดินทาง
-          กรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน
-          กรณีการจี้เครื่องบิน
แน่นอนเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศนั้น เราก็คงอยากที่จะให้ทุกอย่างราบรื่นไร้การติดขัดซึ่งปัญหาใดๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพอากาศและแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป หรือไปประเทศที่มีสาธารณสุขที่ไม่ดีมากนัก หรืออาจะไปเกิดอุบัติเหตุอย่างกระทันหันนั้น แน่นอนว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งเรารู้อยู่แล้วค่าค่าครองชีพของแต่ละประเทศนั้นไม่เท่ากัน และถ้าหากเราไปในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงกว่าบ้านเรานั้นก็อาจจะเกิดปัญหาในหลายๆ  เรื่องตามมา เช่น อาจจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวนเงินที่สูงมาก ฉะนั้นการทำ ประกันการเดินทาง ต่างประเทศนั้นจึงนับว่าคุ้มค่า
และที่เราได้กล่าวไปนั้นก็เป็นประเภทของประกันภัยการเดินทางที่มีอยู่ ซึ่งการที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัวการเดินทางนั้นจะทำให้เดินทางได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะการไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่เราไม่คุ้นเคยนั้น หากเกิดปัญหาใดขึ้นมาเราก็ไม่สามารถโทรใก้ใครมารับหรือมาข่วยได้ นอกจากศูนย์คุ้มครองของบริษัทประกันภัยที่เราได้ตกลงทำสัญญาประกันภัยการเดินทางกับบริษัทเขานั่นเอง

0 comments:

Post a comment