2/17/2019

ตั้งชื่อลูกจำเป็นต้องเป็นชื่อที่มีความหมายไหม


                ตั้งชื่อลูกชายพร้อมความหมาย ในการคิดชื่อลูกคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน อาจต้องการให้ลูกน้อยได้มีชื่อเสียงที่ไพเราะ เหมาะสมกับหน้าตา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในการที่เราจะ ตั้งชื่อ ลูกนั้นจะต้องเป็นชื่อที่มีความหมายเป็นอย่างดี ซึ่งการที่มีชื่อที่มีความหมาย จะทำให้การใช้ชีวิตในอนาคตเป็นไปอย่างเรียบง่าย การใช้ชื่อโดยสื่อจากความหมายนั้นๆ มีมาแต่ยาวนานแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่ว่าเราจะคิดชื่อลูกเพศชาย หรือเพศหญิง ต่างมีความหมายด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งแล้วแต่ละชื่อนั้นจะมีความหมายอย่างไร คุณพ่อคุณแม่จะคิดชื่อลูกให้มีความหมายที่เหมือนกัน แต่จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง แต่ในปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่บางท่าน บางบุคคล ต่างคิดชื่อลูกตามชาวฝรั่ง ซึ่งไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความหมายของชื่อที่เหมาะสมต่อลูกนั่นเอง หรือเป็นการคิดชื่อลูกที่เรียบง่ายเพื่อให้คำดูสั้นๆแต่เรียกได้ง่ายนั่นเอง
                ตั้งชื่อลูกชายพร้อมความหมาย การคิด ชื่อลูกชาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราขอแนะนำว่าจะควรที่จะคิดชื่อที่มีความหมายให้กับลูกน้อยของท่าน ชื่อจริงลูกชาย ที่มีความหมายที่ดีเพื่อที่จะให้เหมาะสมต่อลูกน้อยนั่นเอง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่บางท่านจะต้องคิด ชื่อจริงลูกชาย หรือลูกสาวที่มีความหมายที่ดี บางชื่อนั้นอาจจะอ่านได้ยากแต่ความหมายดีเป็นอย่างมาก ซึ่งแล้วแต่ว่าลักษณะของชื่อนั้น จะใช้พยัญชนะใดนั้นเองแต่ความหมายออกมาแล้วเป็นความหมายที่ดีสำหรับลูกน้อย ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม การที่เราจะคิดชื่อลูกนั้น ควรที่จะคิดชื่อลูกให้มีความหมายที่ดี มากกว่าที่จะต้องตามใจตัวเอง หรือตามฝรั่งควรที่จะรักษาวัฒนธรรมไทยในการคิดชื่อลูกที่มีความหมายนั่นเอง ซึ่งการที่เราจะคิดชื่อลูกให้มีความหมายนั้น เป็นสิ่งที่ดีต่อลูกน้อยในอนาคต เพื่อที่จะให้เขาได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
หากคิดชื่อลูกตามชาวฝรั่งหรือตามนักแสดงดาราเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าชื่อนั้นมีความหมายหรือไม่เพราะบางชื่อไม่ได้มีความหมายอะไรเลย หากจะคิดชื่อลูกให้มีความหมายที่ดี ควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดในการคิดชื่อลูกนั้นเอง เพราะแต่ละชื่อจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งบางชื่อแล้วจะมีการเขียนที่ไม่เหมือนกันหรือการอ่านที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความหมายเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะมีการศึกษารายละเอียดดูให้ชัดเจนก่อนที่จะคิดชื่อลูกนั่นเอง การคิดชื่อลูกนั้นควรที่จะคิดชื่อให้มีความหมายที่ดีที่สุด ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้าหรือทำให้ลูกน้อยมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเอง ในปัจจุบันนี้เราต่างพบเห็นกันว่ามีผู้คนหลายท่านต่างเปลี่ยนชื่อกันอย่างมากมาย เพราะว่าชื่อเดิมมีความหมายที่ไม่ดี ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดหรือแล้วแต่ดวงของบุคคลทั้งหลายนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเมื่อรู้ว่าตนเองกำลังมีลูกน้อย ควรที่จะคิดให้รอบคอบอย่างละเอียดในการคิดชื่อลูกไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง หรือชื่อเล่นจะต้องมีความหมายที่ดี เมื่อคนเรียกชื่อลูกนั้นจะทำให้รู้ว่ามีความหมายที่ดี และเหมาะสมต่อลูกน้อยของเราเป็นอย่างดีนั่นเอง
                การที่เราคิดชื่อลูกให้มีความหมายที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งทำให้ลูกน้อยนั้นมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เมื่อเรารู้ว่ากำลังตั้งครรภ์ ควรที่จะคิดชื่อลูกเป็นอย่างแรก พร้อมกับการดูแลบำรุงครรภ์ให้ดีที่สุด เพราะเมื่อลูกน้อยได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วเราได้เรียกชื่อตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งทำให้ลูกน้อยของท่านมีพัฒนาการได้อย่างรวดเร็ว มีการจดจำชื่อของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้มีผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยอีกด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย เมื่อรู้ว่าตนเองกำลังมีลูกน้อย ควรที่จะมีการเตรียมตัวในการดูแลลูกน้อยของท่านให้ดีที่สุด และคิดชื่อลูกให้มีความเหมาะสมและเป็นชื่อที่ไพเราะอีกด้วยเช่นกัน ไม่ควรที่จะคิดชื่อตามชาวฝรั่ง หรือคิดชื่อแบบมั่วๆไม่มีความหมายใดๆ
 เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะคิดชื่อลูกให้ดีที่สุด มีความหมายหรืออาจจะดูจากรูปแบบต่างๆอย่างเช่น คิดชื่อลูกตามชื่อจริงของคุณพ่อคุณแม่หรือชื่อเล่นตามคุณพ่อคุณแม่นั้นเอง เพื่อที่จะให้มีชื่อที่เหมือนกันดูเป็นครอบครัวมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งในการคิดชื่อลูกนั้นแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่บางท่านก็จะดูจากทางใด ที่สามารถจะคิดชื่อลูกได้เป็นอย่างดี เรียกเขาได้ง่ายและมีความหมายที่ดีนั่นเองการคิดชื่อลูกไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่เราต้องหาความหมายที่เหมาะสมกับลูกน้อยของเรา ที่คิดแล้วว่าชื่อนี้แหละเหมาะสำหรับลูกน้อยแล้ว มากกว่าที่เราจะคิดชื่อลูกโดยไม่มีความหมายอะไรเลย  

0 comments:

Post a comment