2/25/2019

มาทำความรู้จักกับสินเชื่อบ้านคือเงินของธนาคารไทยพาณิชย์กันให้มากขึ้นดีกว่า


แน่นอนว่าชีวิตในแต่ละวันนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ได้โดยที่เราไม่ทันได้ระวังตัว อย่างเช่น เกิดวันหนึ่งวันใดที่เราจะต้องใช้เงินก้อนเป็นจำนวนมากนั้น หากใครก็ตามที่มีเงินสำรองโดยเก็บไว้เป็น เงินฉุกเฉิน ในการใช้เมื่อยามจำเป็นนั้นก็อาจจะไม่เดือนร้อนเท่าไหร่ แต่ทว่าสำหรับใครก็ตามที่ไม่มีเงินฉุกเฉินเตรียมสำรองไว้นั้นอาจจะลำบากหน่อย แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะหมดหนทางในการหาเงินมาหมุนสักหน่อย เพราะในปัจจุบันนั้นมีการนำเอาที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง หรือห้องชุดคอนโดที่ปลอดภาระผูกพันมาเป็นหลักประกันในการขอกู้เงินกับธนาคารแล้ว ซึ่งเรามักจะเรียกว่า สินเชื่อบ้านคือเงิน
สินเชื่อบ้านคือเงินนั้นจัดเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Secure Loans) กล่าวคือ ผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อนั้นจะต้องนำเอาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้หรือปลอดภาระจำนองใดๆ มาจำนองเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อบ้านคือเงินนั่นเอง ทั้งนี้ที่อยู่อาศัยนั้นรวมไปถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัยหรือคอนโด และอาคารพาณิชย์ ซึ่งในธนาคารบางแห่งนั้นอาจจะรวมไปถึงที่ดินเปล่าด้วย และโดยปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านคือเงินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบลอยตัว (Floating Rate) และในแบบคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ขอสินเชื่อหรือผู้กู้ (ผู้จำนอง) นั้นยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนั้นได้ตามปกติพร้อมกับการผ่อนชำระหนี้ไปด้วย ส่วนการคำนวณวงเงิน สินเชื่อบ้านคือเงิน ที่ธนาคารจะให้กู้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของที่อยู่อาศัยที่เรานำไปเป็นหลักประกัน ส่วนระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดนั้นอาจจะอยู่ที่ 30 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารอีกด้วย ซึ่งถ้าหากต่อมาเราเกิดผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาและเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไปนั้น เราก็อาจจะถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีได้ อีกทั้งที่อยู่อาศัยที่เรานำไปเป็นหลักประกันนั้นก็อาจจะถูกยึดนำไปขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ยที่เราค้างชำระ
สินเชื่อบ้านคือเงินที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นั้นเป็นสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ชื่อว่า สินเชื่อบ้านแลกเงิน My Home My Cash ซึ่งนี่ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการ เงินฉุกเฉิน ที่เป็นก้อนและแน่นอนว่าที่อยู่อาศัยที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นจะต้องปลอดภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น โดยสินเชื่อบ้านคือเงินของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นจะให้อิสระกับเราในการเลือกอัตราดอกเบี้ยว่าจะเอาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR ทั้งนี้ก็เพื่อให้เราวางแผนการเงินของเราเอง ส่วนวงเงินที่ให้กู้ยืมสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 20,000,000 บาท และยังให้ผ่อนสบายๆ นานสูงสุดถึง 30 ปี นอกจากนี้การอนุมัติยังรวดเร็วทันใจอีกด้วย แถมยังไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนดอีกด้วย คราวนี้เราไปดูรายละเอียดอื่นๆ ของ สินเชื่อบ้านคือเงิน ของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างดีกว่า
1.      คุณสมบัติผู้สมัคร
-          สัญชาติไทย 
-          ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน 
-          อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
2.      เอกสารยืนยันตัวตน
-          บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
-          สำเนาทะเบียนบ้าน
-          สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-          สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
3.      เอกสารหลักประกัน
-          เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
-          หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
-          ภาพถ่ายหลักประกัน
4.      เอกสารยืนยันรายได้
กรณีผู้มีรายได้ประจำ
-          หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
-          เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีผู้มีธุรกิจส่วนตัว
-          เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
-          ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
-          สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
-          หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
กรณีผู้มีอาชีพอิสระ
-          เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
-          ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

0 comments:

Post a comment