1/01/2019

อยากลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาเรื่องของช่องทางการออมเงินนั้นเราขอบอกได้เลยว่ามีช่องทางอื่นๆ มากมายเพียงแต่อยู่ที่ว่าเรานั้นจะเลือกใช้ช่องทางไหนนั่นเอง และในปัจจุบันนั้นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของนำเงินไปฝากบัญชีธนาคารต่างๆ เพื่อเอาดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากของแต่จะธนาคารนั้นก็จะไม่เท่ากัน อีกทั้งบัญชีแต่ละประเภทก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งประเภทของบัญชีที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แตกต่างกันชัดเจนนั้นก็คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น และนอกจากการออมเงินด้วยการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝากแล้วนั้นก็ยังมีการซื้อ ตั๋วแลกเงิน จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรืออาจจะมีการซื้อ กองทุนรวม ต่างๆ ไว้อีกด้วย
และการที่เรามีเงินออมหรือมีการหมุนเวียนทางการเงินที่ดีหรือที่เราเรียกว่ามีเครดิตทางการเงินที่ดีนั้นจะช่วยทำให้เวลาที่เราต้องการ กู้เงิน ลงทุน นั้นธนาคารจะอนุมัติให้เราง่ายขึ้น แต่วันนี้ใครที่ต้องการจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ กองทุนรวม มากขึ้นนั้นเราก็จะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเภทของ กองทุนรวม ต่างๆ ว่ามันมีลักษณะอย่างไร เพราะว่าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนและต้องการจะหาช่องทางลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยยังไงซะก็ต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับการลงทุนกับการ เปิดกองทุนรวม อย่างแน่นอน เอาล่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของ กองทุนรวม นั้น เราไปดูความหมายของ กองทุนรวม กันก่อนดีกว่า
ซึ่ง กองทุนรวม นั้นก็คือ เครื่องมือในการใช้ลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ที่เป็นลงทุนรายย่อย ที่มีความประสงค์จะนำเงินของตนมาลงทุนในตลาดเงินทุน ฉะนั้น กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะมีการจัดการในการลงทุนอย่างเป็นระบบและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุดโดยอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้นั่นเอง และต่อไปนี้จะเป็นประเภทของ กองทุนรวม ที่เราได้นำมาฝากกัน
1.      กองทุนปิด เป็น กองทุนรวม ที่ขายให้นักลงทุนครั้งเดียวเท่านั้นในตอนเริ่มโครงการ ซึ่งในระหว่างเวลาที่ถือหน่วยลงทุนนี้จะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ อีกทั้งยังไม่สามารถขายคืนได้จนกว่าจะครบกำหนดตามที่กองทุนได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาของหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการกองทุนจะรับซื้อตามมูลค่าที่ครบกำหนดซึ่งอาจจะมากขึ้นหรือลดลงก็ได้
2.      กองทุนเปิด เป็น กองทุนรวม ที่จะขายให้นักลงทุนไม่กำหนดเวลาในการไถ่ถอน เพราะนักลงทุนสามารถซื้อเมื่อเริ่มโครงการแต่ทว่าในระหว่างระยะเวลาที่ถือหน่วยลงทุนนั้นจะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้หรือขายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีกำหนดระยะเวบานั่นเอง
คราวนี้เราไปดูข้อดีของการ เปิดกองทุนรวม กันบ้างดีกว่า เพราะหากใครที่คิดจะ เปิดกองทุนรวม นั้นก็คงจะดูข้อดีของการซื้อ กองทุนรวม เป็นอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เพราะว่า
      1. กองทุนรวม นั้นเป็นการบริหารโดยผู้ที่มีความชำนาญอย่างมือออาชีพ ซึ่งมืออาชีพในที่นี้หมายถึง "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)" หรือ   "บริษัทจัดการ" ซึ่งมีผู้จัดการ นั่นเอง ทั้งนี้ก็เพราะว่า กองทุนรวม นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์นั้นจะสามารถวิเคราะห์รวมถึงวางแผนการลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ กองทุนรวม แต่ละกอง
      2. กองทุนรวม มีการกระจายความเสี่ยง ผู้จัดการกองทุนรวมจะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายและช่วยลดความเสี่ยงนั่นเอง
      3. เพราะการ เปิดกองทุนรวม มีสภาพคล่อง ผู้ลงทุนสามารถแปรหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้ด้วยการขายหน่วยลงทุนคืน บลจ. หรือนำไปขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้
      4. เพื่อที่เราจะได้มีทางเลือกในการลงทุน เนื่องจาก กองทุนรวม เพราะแต่ละ กองทุนรวม มีนโยบายเฉพาะตัวในการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับตนเองได้นั่นเอง
      5. มีกลไกเพื่อป้องกันผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนถูกเอาเปรียบ

0 comments:

Post a comment